Algemene voorwaarden Facebook winacties

 1. De organisator van deze wedstrijd is Hydrangea world.
 2. Er kan worden deelgenomen aan de winactie door op Facebook onder de post een reactie achter te laten. Tevens wordt er verwacht dat je de Facebook pagina van Hydrangeaworld liked. 
 3. Deelname aan de win-actie start op zondag 23 mei 2021, sluitend op zaterdag 29 mei 2021 (23:59).
 4. Wie mag deelnemen Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor mensen uit Nederland en Duitsland vanaf 18 jaar met uitzondering van: a.Medewerkers van de Organisatoren. b. Hortensiaproducenten, hun directe familieleden en andere professionele relaties. c. Eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 5. De winnaars kunnen per privébericht op Facebook een bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer gebruikte account.
 6. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Indien dit zich voordoet is Hydrangea world gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.
 7. De te winnen prijs bestaat uit 1 hortensia plant. De prijs is niet in te ruilen voor een geldbedrag of een andere prijs.
 8. De prijs zal door Hydrangea world geleverd worden.
 9. Hydrangea world zal uit alle deelnemers een gelukkige winnaar loten.
 10. Hydrangea world bepaalt door middel van loting welke winnaar welke prijs krijgt. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Hydrangea world mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 12. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Hydrangea world gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
 13. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@hydrangeaworld.com
 14. Hydrangea world is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
 15. Hydrangea world is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de prijs.
 16. Hydrangea world is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 17. Hydrangea world is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Hydrangea world daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Hydrangea world op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 18. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt een e-mail sturen naar info@hydrangeaworld.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Hydrangea world zal zo spoedig mogelijk reageren.

Alle rechten voorbehouden, Den Bosch januari 2021.